Asylan­sø­ger stop­pet med 18 pc’er på cyk­len

BT - - NYHEDER -

Tidligt i går mor­ges blev en 17- årig cyk­list fra Sy­ri­en stop­pet af po­li­ti­et på Ny­møl­le­vej i Al­le­rød. Og det var ik­ke for­di, han hav­de glemt cy­kel­lyg­ter el­ler mang­le­de en lov­plig­tig brem­se.

Med på cyk­len hav­de te­e­na­ge­ren 18 bær­ba­re pc’er og 11 iPho­nes. Det skri­ver Fre­de­riks­borg Amtsa­vis.

Be­tjen­te­ne fik øje på den un­ge asylan­sø­ger klok­ken 04.55 og fandt den over­læs­se­de cy­kel no­get mistæn­ke­lig. Cyk­li­sten var da hel­ler ik­ke me­get for at ta­le med po­li­ti­et.

» Da han fik øje på po­li­ti­et, smut­te­de han ind i sko­ven for at und­gå os. Så vi stand­se­de ham, « for­tæl­ler vagt­chef Ul­rik Lindén, Nord­s­jæl­lands Po­li­ti til Fre­de­riks­borgs Amtsa­vis.

Den 17- åri­ge asylan­sø­ger fra Sy­ri­en blev an­holdt og frem­stil­let i grund­lovs­for­hør un­der med­vir­ken af en tolk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.