Nej, det er respekt­løst over­for an­gre­bets of­re

BT - - DEBAT -

NA­SER KHA­DER JEG KAN SIM­PELT­HEN ik­ke for­stå, hvor­dan man kan ud­van­de og in­tel­lek­tu­a­li­se­re ak­tio­nen og ba­re kal­de det en had­for­bry­del­se. Det er respekt­løst over­for of­re­ne og en man­gel på ind­sigt i, hvad vi er op­pe imod for ti­den. Det er vig­tigt, at vi kal­der an­gre­bet for ter­ror. For hvis vi skal fore­byg­ge, skal vi må­l­ret­te.

HAD­FOR­BRY­DEL­SER ER MÅ­L­RET­TET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.