Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Lars Løk­ke Ras­mus­sen Hvis ik­ke det lyk­kes os at få de men­ne­sker, der kom­mer i dra­ma­tisk an­tal, i ar­bej­de i stør­re om­fang end hi­sto­risk, vil det knæk­ke vo­res sam­men­hængs­kraft i al­le di­men­sio­ner

Stats­mi­ni­ster ( V), til Berlingske.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.