Ef­ter­ly­ser vid­ner til voldtægts­for­søg

BT - - NYHEDER -

Østjyl­lands Po­li­ti ef­ter­ly­ser vid­ner, ef­ter at en 28- årig kvin­de i går mor­ges blev for­søgt vold­ta­get i Tran­b­jerg syd for Aar­hus.

Kvin­den kom om­kring klok­ken 06.50 søn­dag mor­gen kø­ren­de på sin cy­kel, da hun i en tun­nel ved Kir­ke­tor­vet i Tran­b­jerg for­sæt­ligt blev på­kørt af en mand­lig cyk­list, der li­ge­som kvin­den kør­te mod syd ad cy­kel­stien ved Lan­de­vej­en. Man­den for­søg­te at træk­ke tø­jet af den 28- åri­ge, mens han holdt hen­de ne­de.

Da en an­den mand kom til ste­det, stak ger­nings­man­den af på sin cy­kel. Han be­skri­ves som en dansk mand, 40- 45 år, 180- 185 cm høj, al­min­de­lig af byg­ning, mel­lem­langt, brun­ligt hår og iført en mørk jak­ke og bru­ne støv­ler. Han kør­te på en æl­dre her­re­cy­kel, der har en stor lyg­te for­an og en skævt mon­te­ret bag­lyg­te.

Po­li­ti­et hø­rer ger­ne fra vid­ner, der har ob­ser­ve­ret no­get i for­bin­del­se med epi­so­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.