Fle­re hund­re­de delt­og i hot sau­na- ma­ra­ton

BT - - NYHEDER -

D et po­pu­læ­re skis­port­s­om­rå­de ved by­en Otepää i Est­land dan­ne­de i we­e­ken­den ram­me for et skue uden li­ge. Her delt­og nem­lig fl ere hund­re­de sau­na- en­tu­si­a­ster i det år­li­ge Otepää Sau­na Ma­ra­ton. Del­vist ud­klæd­te del­ta­ge­re drø­ne­de af sted i sne­en for at kom­me hur­tigst fra sau­na til sau­na i ori­en­te­rings­lø­bet, som va­re­de over fem ti­mer.

Un­der­vejs på ru­ten i den sy­ven­de ud­ga­ve af lø­bet kun­ne del­ta­ger­ne hop­pe i is­hul­ler el­ler var­me ja­cuzzi­er som af­veks­ling til sau­na­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.