Som en ung dansk Bran­do

BT - - KULTUR -

DR1- DRA­MA

NET­TET STRAM­MES ’ Bed­rag’ 7: 10 Kri­mi­dra­ma ***** *

Først var det skæn­de­ri­et med kæ­re­sten Li­na ( Julie Grundtvig), der gang på gang har til­gi­vet Ni­ck­ys svag­he­der. Men nu er fi lmen for al­vor ved at knæk­ke. Og Li­na er klar til at for­la­de sin des­pe­ra­te kæ­re­ste, der og­så godt selv ved, at han er helt der­u­de, hvor in­gen kan bun­de.

Nu kan al­le selv­føl­ge­lig rå­be højt og slå ud med ar­me og ben. Men dén smer­te, vre­de og ik­ke mindst sår­bar­hed, der skift evis tog mag­ten i Es­ben Smeds an­sigt, er en sku­e­spil­ler­kunst, som kun få kan gø­re eft er. Og på sam­me må­de var Smed nær­mest skræm­men­de god, da han i desperation for­søg­te at skaff e il­le­gal læ­ge­hjælp til den gust­ne ad­vo­kat Erik, der net­op var ble­vet skudt un­der end­nu et for­søg på at skaff e pen­ge. Tru­en­de kol­laps Og som al­le ’ Bed­rag’- fans ved, så er Ni­cky og Bim­se be­stemt ik­ke de ene­ste, der er i kni­be.

Selv­om åb­nin­gen på bør­sen på over­fl aden var det re­ne fi nan­se­ven­tyr for vind­møl­le- fi rma­et Ener­gre­en, så lu­rer den tru­en­de kol­laps li­ge un­der over­fl aden. Og selv CEO- boss San­der ( Ni­ko­laj Lie Kaas) var små- nervøs, da han bad sin nye og ik­ke læn­ge­re helt nai­ve chefj urist Clau­dia ( Na­ta­lie Ma­du­eño) om én må­ned til at re­de trå­de­ne ud.

Men så lang tid får de nok ik­ke. I af­snit­tets sid­ste sce­ne var sam­me Clau­dia nem­lig godt i gang med at af­slø­re alt ... li­ge ind i bag­mand­spo­li­tiets skjul­te mi­kro­fon.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.