Gi på en søn­dag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MAN­DAG 8. FE­BRU­AR 2016

STIL­LIN­GEN I SEKS­DA­GE­SLØ­BET I BAL­LERUP EF­TER I GÅR 1. Jas­per De Buyst, Bel­gi­en/ Marc He­ster, 259 po­int 2. Jes­per Mør­køv/ Alex Ras­mus­sen, 247 po­int 1 OM­GANG EF­TER: 3. 4. 7 OM­GAN­GE EF­TER: 5. Da­ni­el Hol­loway, USA/ Da­ni­el Hartvig, 130 po­int Re­sten af par­re­ne er 12 om­gan­ge el­ler fle­re ef­ter det før­en­de par Ud­over de re­gu­lært vund­ne om­gan­ge ud­lø­ser det en bonus- om­gang, hver gang et par run­der 100 po­int.

Ken­ny De Ke­te­le/ Mo­eno De Pauw, Bel­gi­en, 187 po­int An­dreas Mül­ler, An­dreas Graf, Østrig, 94 po­int

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.