DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

In­gen har for al­vor tur­de tro på mirak­let. Men eft er lør­da­gens sejr på Eti­had Sta­di­um må selv book­ma­ker­ne over­gi­ve sig - upå­ag­te­de Lei­ce­ster er nu en se­ri­øs guld­kan­di­dat.

De før­ste odds eft er gårs­da­gens re­sul­ta­ter vi­ser det med al øn­sket ty de­lig­hed. Ar­se­nal er godt nok fa­vo­rit­ten net­op nu til odds 3,20 på spil­lebør­sen Bet­fair, men det er med Lei­ce­ster li­ge i hæ­le­ne til odds 3,50, og der­med har de over­ta­get Man­che­ster Ci­ty s po­si­tion som førsteud­for­drer til Ar­se­nal rent od­ds­mæs­sigt.

Net­op Man­che­ster Ci­ty er ste­get mar­kant i odds og gi­ver nu 4,50 som en­gel­ske me­stre, mens Tot­ten­ham nu og­så må reg­nes ind som et hold med en se­ri­øs chan­ce for guld.

Eft er sej­ren over Wat­ford er Tot­ten­ham ne­de i 6,20 som en­gelsk me­ster, hvil­ket er det la­ve­ste indtil vi­de­re i sæ­so­nen for Lon­don- klub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.