1,44

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der bør ik­ke kom­me man­ge mål i den­ne kamp. Go Ahe­ad har nu 11 kam­pe i træk med mak­si­malt tre scor­in­ger, og til det­te op­gør må man end­da und­væ­re sin su­veræ­ne top­sco­rer Leon de Kogel ( 15 mål) på grund af ka­ran­tæ­ne, hvil­ket selv­føl­ge­lig er et stort tab for dem. Det gæl­der her et Den Bosch- hold, som har 10 kam­pe i træk med mak­si­malt tre scor­in­ger, og som i føl­ge re­fe­ra­ter­ne nor­malt spil­ler ret de­fen­sivt på ude­ba­ne. Må­ske der­for er det og­så kun mod top­hol­det Spar­ta, at man er gå­et over den­ne må­l­linje på frem­med græs, så gå eft er ’ un­der 3,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.