2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gen­toft es opblus­sen blev eff ek­tivt stop­pet i Vo­jens, og der bør og­så lig­ge et fi nt spil på, at Her­ning vin­der den­ne kamp. De tab­te godt nok tre kam­pe i træk for ny­lig, men det var imod Es­b­jerg og Fre­de­riks­havn, som er to af de bed­ste hold i lan­det. Da man mød­te Rø­d­ov­re, var man klar og vandt eft er en fl ot de­fen­siv ind­sats, og det bør og­så ræk­ke til sejr i dag. Gen­toft e har godt nok få­et gang i stjer­nen Co­dy Cu­nyk igen, men som hel­hed er det et klart dår­li­ge­re hold end Her­ning, og stør­re er for­de­len af hjem­me­ba­ne hel­ler ik­ke, med de få folk, der kom­mer.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.