2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Es­pa­ny­ol har indtil vi­de­re ik­ke vun­det i det nye år, men til od­dset er det næ­sten værd at prø­ve i dag. Top­sco­rer Fe­lipe Cai­cedo skul­le bli­ve klar, så man er i me­re el­ler min­dre stær­ke­ste op­stil­ling, og mø­der her et So­cie­dad- hold, som hel­ler ik­ke er ret godt kø­ren­de. Man vandt godt nok se­ne­st over Be­tis, men det var en me­get hel­dig sejr, og ude le­ve­rer man elen­digt. Man har sta­dig en ret lang ska­des­li­ste, som in­klu­de­rer top­sco­rer Ima­nol Agu­ir­retxe, og der­for gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at den­ne kamp er vur­de­ret næ­sten li­ge. Spil 1- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.