KENO

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE 20 VINDERTAL: 02- 06- 08- 12- 13 14- 15- 17- 20- 21 25- 28- 34- 36- 45 52- 54- 57- 60- 62

DE HØ­JE­STE GEVINSTER

7 vindertal

6 vindertal + 1 til­læg 85.213 kr.

6 vindertal

5 vindertal

4 vindertal

7 vindertal

6 vindertal

5 vindertal

4 vindertal

3 vindertal

2 vindertal Træk­nin­gen den 7. fe­bru­ar

Uden an­svar

PRÆMIEPROGNOSE Præ­mie­prog­no­sen fo­relå ik­ke ved re­dak­tio­nens slut­ning.

Uden an­svar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.