Tre mænd ud­vi­ses for voldtægt

BT - - NYHEDER -

En hyg­ge­lig af­ten med god mad og øl i ven­ners lag ud­vik­le­de sig til et sandt ma­re­ridt for en kvin­de­lig asylan­sø­ger fra Eri­trea.

Hun blev vold­ta­get på skift af tre lands­mænd, og det ko­ster dem en tur i fængsel og ud­vis­ning af Dan­mark for be­stan­dig.

Det be­stem­te Ret­ten i Hjør­ring i går.

Lør­dag 25. ok­to­ber lag­de kvin­den sig på et tids­punkt i lø­bet af nat­ten til at sove i et af væ­rel­ser­ne i den lej­lig­hed, hvor fe­sten blev holdt.

Hun våg­ne­de ved, at hun ik­ke kun­ne få vej­ret. En af mæn­de­ne fra fe­sten var i færd med at vold­ta­ge hen­de. Så­dan blev det ved – når den ene var fær­dig, kom den næ­ste ind.

Al­le tre døm­te har an­ket dom­men til lands­ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.