Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Pia Kjær­s­gaard De ar­me fa­mi­li­er er jo li­ge­stil­le­de og ramt af en enorm sorg ( Dan Uzans og Finn Nør­gaards fa­mi­lie red.). Finn Nør­gaard vi­ste fak­tisk mod og mands­hjer­te ved at for­sø­ge at for­hin­dre en om mu­ligt stør­re tra­ge­die. Jeg får helt gå­se­hud ved tan­ken

Fol­ke­tig­nets for­mand ( DF) til ek­strabla­det. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.