Airb­nb- lej­lig­he­der bru­ges til prosti­tu­tion

BT - - NYHEDER -

En del af prosti­tu­tio­nen i Sto­ck­holm fo­re­går i lej­lig­he­der, der bli­ver le­jet ud via Airb­nb og lig­nen­de tje­ne­ster. Det op­ly­ser svensk po­li­ti iføl­ge Da­gens Nyhe­ter.

Po­li­ti­be­tjent Si­mon Häg­gström, der har ar­bej­det un­dercover i fle­re af så­dan­ne sa­ger, for­tæl­ler til avi­sen, at lej­lig­he­der­ne of­te bli­ver le­jet i to- tre uger af par, der hæv­der ’ at vil­le hol­de fe­rie i Sto­ck­holm’. Men i vir­ke­lig­he­den er det er en al­fons, for­tæl­ler han.

Iføl­ge Si­mon Häg­gström er man­ge af Airb­nbs ud­le­je­re alt for nai­ve, og iføl­ge ham bur­de lej- lig­hed­s­e­jer­ne be­kym­re sig me­re om, hvem de le­jer de­res hjem ud til. Nor­malt er det na­bo­er­ne, der re­a­ge­rer og kon­tak­ter myn­dig­he­der­ne, når de be­gyn­der at fat­te mi­stan­ke om, at der fo­re­går no­get suspekt.

» Men de kri­mi­nel­le har he­le ti­den et kon­stant ud­bud af an­dre lej­lig­he­der at væl­ge imel­lem, og så kø­rer de jo ba­re pi­ger­ne til en an­den by for et par uger, « si­ger han til Da­gens Nyhe­ter.

Si­mon Häg­gström for­tæl­ler, at ejer­ne of­te bli­ver cho­ke­re­de, når de ind­ser, hvad der er fo­re­gå­et i de­res lej­lig­hed el­ler hus, mens de har væ­ret væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.