44- årig nord­jy­de får liv­s­tid for drab

BT - - NYHEDER -

En 44- årig nord­jy­de, som i 2011 dræb­te si­ne to døtre un­der en fe­rie i Tys­kland, er ble­vet idømt fængsel på liv­s­tid. Man­den blev idømt den sam­me hår­de straf for dob­beltdra­bet i Tys­kland i 2012. Men i for­bin­del­se med at han i ja­nu­ar blev flyt­tet til Dan­mark for at af­so­ne re­sten af sin straf, skul­le og­så en dansk dom­stol ta­ge stil­ling til sa­gen. Fe­ri­en end­te 12. au­gust 2011 i en fa­mi­lie­tra­ge­die, da Pe­ter- Thue Rud­gaard sat­te ild til bi­len, hvor hans to døtre be­fandt sig.

Han for­kla­re­de, at der var ta­le om en ulyk­ke, og at han selv var hel­dig at slip­pe ud i li­ve. En tok­si­ko­lo­gisk un­der­sø­gel­se vi­ste dog, at pi­ger­ne hav­de sove­me­di­cin i blo­det. Rud­gaard brød se­ne­re sam­men og er­kend­te, at han hav­de for­søgt selv­mord og vil­le ta­ge døtre­ne med sig i dø­den.

Pe­ter- Thue Rud­gaard har an­ket dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.