’ Uhørt’ med to me­te­o­rit­ter på syv år’

BT - - NYHEDER -

ÆL­DRE END JOR­DEN

» Det er en al­min­de­lig kon­drit. Den mest al­min­de­li­ge ty­pe me­te­o­rit, der fal­der her på jor­den. Den be­står af no­get af det ma­te­ri­a­le, der kred­se­de om­kring so­len for 4,5 mia. år si­den, som se­ne­re skul­le klum­pe sig sam­men og bli­ve til jor­den. Den in­de­hol­der alt, hvad der skal bru­ges til at la­ve jor­den. «

» De her sten er 50 mio. år æl­dre end jor­den, så den kan for­tæl­le no­get om den pe­ri­o­de, der gik for­ud for, at jor­den blev dan­net - den helt tid­li­ge ud­vik­ling af sol­sy­ste­met. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.