Hyl­de, hyl­de

BT - - SUPERLIGA -

X- FAK­TOR kamp mod Dan­mark, hvor hans nye hold­kam­me­rat, Pio­ne Si­sto, blev mat­chvin­der.

I Bun­des­liga­en er det ik­ke ble­vet til man­ge mi­nut­ters spil­le­tid, og det er nok de fær­re­ste dan­ske­re, der føl­ger samt­li­ge kam­pe i den tjek­ki­ske liga. Hel­dig­vis ken­der Jess Thorup na­tur­lig­vis sva­ret.

» Han er ik­ke en fy­sisk stor spil­ler, men han er hurtig, han er god med beg­ge ben. Og så er der out­put på ham. Det vil si­ge, han la­ver bå­de mål og as­si­ster. Sam­ti­dig kan han dæk­ke samt­li­ge af de fi re for­re­ste plad­ser, « ly­der den hyl­den­de ka­rak­te­ri­stik om spil­le­ren, der ik­ke nød­ven­dig­vis er hen­tet som en di­rek­te er­stat­ning for hjemvend­te Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen. Han er hurtig, han er god med beg­ge ben. Og så er der out­put på ham. Det vil si­ge, han la­ver bå­de mål og as­si­ster

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.