En trus­sel mod lands­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PRE­MI­ER HAND­BALL LE­AGUE

PRE­MI­ER HAND­BALL LE­AGUE

er skabt af en in­ve­ste­rings­fond, som vil for­sø­ge at sam­le klub­ber fra Eu­ro­pas stor­by­er i en pri­vat ’ pirat­liga’ uden om hånd­bold­for­bun­de­ne. Det er den, Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen har pla­ner om at væ­re en del af.

en liga uden om for­bun­de­ne, diskva­li­fi­ce­rer man og­så spil­ler­ne, som del­ta­ger i liga­en fra at del­ta­ge i land­skam­pe.

HVIS MAN OP­RET­TER

PRE­MI­ER HAND­BALL LE­AGUE

vil gø­re hånd­bol­dreg­ler­ne me­re simp­le, til­la­de tv- hjælp til dom­mer­ne og ind­fø­re et skud- ur med nedtæl­ling i hvert an­greb. be­gyn­de i 2019. klubhånd­bold fun­ge­rer i øje­blik­ket, spil­les der i ek­sem­pel­vis Dan­mark helt op til 56 kam­pe plus land­skam­pe med EM- og VM­slut­run­der samt kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­ger­ne til dis­se. Fle­re klub­ber har kla­get over det hår­de kamp­pro­gram, da det er dem, som be­ta­ler løn og der­med lø­ber ri­si­ko­en for over­be­last­nings­ska­der.

LIGA­EN KAN TID­LIGST SOM DEN EU­RO­PÆ­I­SKE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.