DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den­ver Bron­cos vandt Su­per Bowl, og der­med fi k Peyton Man­ning en­de­lig kar­ri­e­rens an­den ti­tel.

Hos book­ma­ke­ren Bets­a­fe er man over­be­vist om, at leg­en­den nu læg­ger støv­ler­ne på hyl­den, selv om han ik­ke af­vi­ste at fort­sæt­te, da han blev in­ter­viewet eft er sej­ren over Ca­ro­li­na Pant­hers.

Så­le­des gi­ver Bets­a­fe blot odds 1,10 på, at Peyton Man­ning har spil­let sin sid­ste NFLkamp, mens der er seks gan­ge pen­ge­ne på, at han fort­sæt­ter.

» Hans po­pu­la­ri­tet er enorm, for­di han er ær­lig og fair i sin vur­de­ring af sig selv og si­ne mod­spil­le­re. Når han får Su­per Bowl lidt på af­stand, er vi over­be­vi­ste om, at de dy­der og­så vil fø­re ham til at stop­pe, mens le­gen er god. In­gen øn­sker at se NFLs stør­ste spil­ler en­de som et ring­vrag. Mindst af al­le ham selv, « si­ger Bets­a­fes od­ds­sæt­ter Tho­mas Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.