2,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er op­løs­ning­s­ten­den­ser hos Torquay, der har ondt i øko­no­mi­en og der­for blandt an­det måt­te sæl­ge top­sco­rer Tyro­ne Marsh til Dover for at ha­ve pen­ge i kas­sen til løn­nin­ger. Man har tabt ot­te af de se­ne­ste 10 kam­pe i liga­en og selv om det her er FA Trop­hy, er det svært at se po­si­tivt på de­res chan­cer. Mac­c­les­fi eld er godt nok hel­ler ik­ke i god form i liga­en med tre ne­der­lag på stri­be, men de sat­ser hårdt på suc­ces i FA Trop­hy, og gør de det, er det svært ik­ke at se dem væ­re gan­ske pæ­ne fa­vo­rit­ter imod et Torquay- hold blot­tet for pro­fi ler.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.