1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mid­dles­brough lig­ne­de læn­ge en sik­ker op­ryk­ker, men er gå­et i stå med blot ét po­int i de se­ne­ste tre kam­pe, og det se­ne­ste po­int­tab til Bla­ck­burn var helt fortjent. Hvad vær­re var, så ud­gik vig­ti­ge Da­ni­el Ay­a­la med en ska­de og skul­le der­for væ­re ude , og der­for er det slet ik­ke umu­ligt, at MK Dons kan over­ra­ske i den­ne kamp. Hol­det le­ve­re­de en af de bed­re de­fen­si­ve ind­sat­ser i den­ne sæ­son, da man holdt Car­diff fra scor­ing lør­dag, og selv om MK Dons har vel man­ge ud­fald, skal hol­det sta­dig ha­ve en fi n po­int­chan­ce mod et forms­vagt Mid­dles­brough- hold.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.