2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det her odds gi­ver ik­ke me­get me­ning. Mans­fi eld kom­mer nem­lig til Ox­ford med tre sej­re i træk og har vist sig gan­ske stær­ke på frem­med græs, idet de er næstbedst af al­le på ude­ba­ne i den­ne sæ­son. Mans­fi eld kom­mer til Ox­ford i stær­ke­ste op­stil­ling, og mø­der et hjem­me­hold, der har haft et ret hårdt pro­gram med bå­de FA Cup og JP Trop­hy- kam­pe. De er fak­tisk ik­ke ret stær­ke hjem­me, hvor de blot har vun­det un­der halv­de­len af kam­pe­ne, og har an­gri­be­ren Ry­an Tay­l­or ude med ska­de. Me­get for­nemt spil på, at Mans­fi eld hen­ter po­int.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.