HER ER ANKLA­GEN

BT - - NYHEDER - Kil­der: An­kla­ge­skrift et / ritzau/

Al­le­re­de

1. ja­nu­ar 2015 blev den for­mode­de sæl­ger af kr­ud­tet, en 30-årig mand an­holdt. Nu er der rejst til­tal­te, og her er an­kla­ge­punk­ter­ne:

Den

30- åri­ge er til­talt for uagt­somt mand­drab og for for egen vin­ding el­ler på grund af grov kå­d­hed at ha­ve er­hver­vet, op­be­va­ret og over­dra­get fyr­vær­ke­ri uden kom­mu­nal­be­sty rel­sens til­la­del­se.

Han

er og­så til­talt for uagt­som le­gems­be­ska­di­gel­se ved at ha­ve for­voldt, at to an­dre per­so­ner blev kvæ­stet, da det farlige skyts eks­plo­de­re­de.

Den

30- åri­ge er og­så til­talt for at ha­ve op­be­va­ret 109 ka­nonslag uden til­la­del­se.

Des­u­den

er en 25- årig mand til­talt for at ha­ve er­hver­vet to fyr­vær­keri­bom­ber fra den 30- åri­ge og ha­ve over­dra­get dem til en af de per­so­ner, der eft er­føl­gen­de om­kom ved brug af skyt­set.

Ulyk­ker­ne

ske­te hen­holds­vis kort før og kort eft er mid­nat i As­sens ved Ma­ri­a­ger og Skjel­lerup ved Ho­bro. Ved den før­ste af de to ulyk­ker mi­ste­de en 37årig fa­mi­lie­far li­vet, mens to mænd på hen­holds­vis 24 og 25 år mi­ste­de li­vet ved den an­den ulyk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.