BIRTE TOVE 1945- 2016

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup | isk@ bt. dk

Birte Tove blev født 16. ja­nu­ar 1945. Hun blev op­da­get af Ek­stra Bla­dets fo­to­graf i 1967 og end­te som si­de 9- pi­ge, da hun var i gang med ud­dan­nel­sen til sy­geple­jer­ske.

• 1970: De­bu­te­re­de i fil­men Chris­ta i 1969, og ind­spil­le­de sin før­ste sen­ge­kant­film ’ Ma­zur­ka på sen­ge­kan­ten’ året ef­ter.

• 1971: Der blev la­vet en man­nequin- dukke ef­ter Birte Toves mål, se­ne­re sam­me år med­vir­ke­de hun i ’ Tand­læ­ge på sen­ge­kan­ten’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.