Brø­let

BT - - NYHEDER -

Jeg bli­ver stop­pet i ti­de og uti­de. Hvis jeg ik­ke har sluk­ket for alt sig­nal om­kring mig, kom­mer de og fi nder mig. Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de

Ya­hya Has­san til BT, før an­hol­del­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.