FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Bæ­re­dyg­tigt Land­brug be­står i alt af 4.000 bønder. Lob­by- virk­som­he­den har en klar hold­ning om, at det ik­ke er land­mæn­de­nes pen­ge­pung, der skal be­ta­le for et re­ne­re mil­jø. For­e­nin­gen kæm­per in­dædt mod mil­jø­af­gif­ter, randzo­ner og be­græns­nin­ger i bøn­der­nes mu­lig­he­der for at sprøjte gød­ning på mar­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.