Nu står de frem: Vi er kæ­re­ster

BT - - NYHEDER -

Hvad man­ge mu­lig­vis har gæt­tet på, er nu ble­vet be­kræf­tet: Mo­del­len Oli­ver Bjer­re­huus og blog­ge­ren Nikita Klæ­strup er kæ­re­ster.

Men ved man­da­gens pre­mi­e­re på fil­men ’ The Mo­del’ kun­ne Oli­ver Bjer­re­huus for­tæl­le Ek­stra Bla­det, at de to nu ud­gør et ny­slå­et kæ­re­ste­par, og at hans ’ sor­te le­ver’ for en stund var byt­tet ud med som­mer­fug­le i ma­ven.

Den 40- åri­ge mo­del og re­a­li­ty- per­son Oli­ver Bjer­re­huus og den 21- åri­ge blog­ger Nikita Klæ­strup blev set sam­men of­fent­ligt for før­ste gang for min­dre end en må­ned si­den, men har si­den for­må­et at få mas­ser af op­mærk­som­hed. Se­ne­st skab­te de to over­skrif­ter, da de kys­se­de li­den­ska­be­ligt ved det­te års Re­a­li­ty Awards.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.