FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Her er et over­blik over sel­ska­bet i tal: Om­sæt­ning: 16,7 mia. kr. Re­sul­tat før skat: 5,3 mia. kr. An­tal smyk­ker pro­du­ce­ret sid­ste år: Over 100 mil­li­o­ner. An­tal føl­ge­re på Fa­ce­book ( sam­let): 7,7 mio. An­tal føl­ge­re på In­s­ta­gram: 1,4 mio.. An­tal bu­tik­ker, hvor man kan kø­be smyk­ker­ne: 5.795. An­tal kon­cept­bu­tik­ker: 1.802.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.