Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Mor­ten Hesseldahl Der er et vist kul­tu­relt min­dre­værd blandt bor­ger­li­ge - og jeg be­trag­ter alt­så mig selv som bor­ger­lig. I ste­det for ba­re at væ­re util­freds med no­get, man sy­nes er ven­stre­o­ri­en­te­ret, så kun­ne man jo selv by­de ind med no­get

Di­rek­tør for Det Kgl. Te­a­ter. Til Kri­ste­ligt Dag­blad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.