Den fød­te

BT - - DEBAT -

Fle­re dan­ske virk­som­he­der end no­gen­sin­de del­ta­ger, når Dan­mark i dag og de næ­ste tre da­ge sø­sæt­ter det hidtil stør­ste øko­lo­gi­ske frem­stød i ud­lan­det på ver­dens stør­ste øko­lo­gi­ske fø­de­va­re­mes­se, Bio­fach i Tys­kland.

49 dan­ske virk­som­he­der er med på den dan­ske stand i Nür­n­berg sam­men med øko­virk­som­he­der fra he­le ver­den i en lang stri­be sto­re hal­ler prop­pet med al­le tæn­ke­li­ge for­mer for øko­lo­gi­ske pro­duk­ter.

Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning står sam­men med netværket Bio Aus Dä­ne­mark bag frem­stø­det.

Dan­mark er ver­dens før­en­de øko­lo­gi­na­tion, og det væk­ker stor in­ter­na­tio­nal op­mærk­som­hed, fast­slår Helene Birk, mar­keds­chef for eks­port i Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning.

Øko­lo­gi­en ud­gør 7,6 pro­cent af det sam­le­de salg af fø­de­va­rer i Dan­mark, hvil­ket er hø­je­re end i no­get an­det land i ver­den. Fak­ta: Dan­ske virk­som­he­der solg­te i 2014 øko­va­rer til ud­lan­det for 1,7 mil­li­ar­der kro­ner - 12 pro­cent me­re end i 2013. Det er ni­en­de år i træk, dansk øko­lo­gi­eks­port sæt­ter re­kord, og eks­por­ten er des­u­den syv­doblet på ti år. Tys­kland er ho­ved­mod­ta­ge­ren med 48 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.