Co­ca- Co­la på til­ba­ge­tog over he­le ver­den

BT - - DEBAT -

Den ver­den­s­oms­pæn­den­de kon­cern Co­ca- Co­la har ik­ke sin bed­ste pe­ri­o­de. Fra Ki­na til Kø­ben­havn fal­der sal­get. En stør­re spa­re­plan har dog gjort, at læ­skedrikpro­du­cen­ten fra At­lan­ta, Ge­or­gia, sta­dig tje­ner go­de pen­ge.

Regn­ska­bet for 2015 vi­ser, at om­sæt­ning faldt med fi re pro­cent på ver­dens­plan til 44,3 mia. dol­lar, små 300 mia. kr. Værst er det gå­et i Lat­i­na­me­ri­ka, hvor sal­get faldt med 13 pro­cent. I Eu­ro­pa solg­te Co­caCo­la for syv pro­cent min­dre end i 2014. Det ene­ste lys­punkt var Nor­da­me­ri­ka, hvor sal­get steg med 2 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.