FAK­TA

BT - - DEBAT -

Kon­ven­tio­nel­le ro­bot­ter er go­de til at rul­le el­ler gå frem og til­ba­ge hen over en hård, glat over­fl ade, men for­ske­re har me­re og me­re fo­kus på dyr for at fi nde nye be­væ­gel­ses­møn­stre for ro­bot­ter. Se­ne­st har for­ske­re la­det sig in­spi­re­re af ka­ker­lak­ker til at frem­stil­le nye red­nings­ro­bot­ter. Tid­li­ge­re har for­ske­re frem­stil­let ro­bot­ter, som be­væ­ger sig si­de­læns ved at ko­pi­e­re en klap­per­slan­ges be­væ­gel­ser. Dis­se ro­bot­ter kan for ek­sem­pel be­væ­ge sig gen­nem rør i øde­lag­te atom­kraft vær­ker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.