Al­liga­tor på bur­ger­bar

BT - - NYHEDER -

En ham­bur­ger­re­stau­rant i den ame­ri­kan­ske del­stat Fl­o­ri­da fik en uven­tet gæst, da en kun­de plud­se­lig ka­ste­de en al­liga­tor ind gen­nem be­stil­ling­s­lu­gen. Den 23- åri­ge Jos­hua James øn­ske­de at la­ve en pra­cti­cal jo­ke med sin kam­me­rat, der ar­bej­de­de i den på­gæl­den­de Wen­dy Re­stau­rant i Roy­al Palm Beach, da han be­stem­te sig for at ka­ste kryb­dy­ret ind i byg­nin­gen, for­tæl­ler hans for­æl­dre til den lo­ka­le tv- sta­tion WPTV. Mo­de­ren be­teg­ner det som en tå­be­lig spøg, og James ri­si­ke­rer at bli­ve til­talt for grov vold og ulov­lig om­gang med en al­liga­tor. Den 23- åri­ge fandt den me­ter­lan­ge al­liga­tor i vejsi­den og tog den med i sin bil, in­den han kør­te til Wen­dys og ka­ste­de dy­ret ind gen­nem åb­nin­gen. Al­liga­to­ren er si­den ble­vet sat ud i na­tu­ren igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.