Mand brænd­te sig selv ihjel

BT - - NYHEDER -

SELV­MORD han var ble­vet ind­lagt på grund af be­kym­ring for hans men­tale til­stand.

Ken­sing­ton Pa­la­ce og ha­ven for­an den roy­a­le resi­dens er et yn­det turist­mål, men tirs­dag mor­gen blev de man­ge be­sø­gen­de mødt af et for­fær­de­ligt syn. Skum­sluk­ke­ren lå sta­dig på jor­den, mens po­li­ti­et for­gæ­ves for­søg­te at red­de man­dens liv i et telt ved si­den af. For­fær­de­ligt » Det er så­dan en flot park. Det er for­fær­de­ligt at tæn­ke på, at det ske­te li­ge uden­for Ken­sing­ton Pa­la­ce. Jeg el­sker de roy­a­le og er så ked af, at det er sket li­ge for­an de­res resi­dens, « si­ger en af de cho­ke­re­de turi­ster på ste­det, 30- åri­ge Na­o­mi Brid­ges fra Au­stra­li­en, til Eve­ning Stan­dard.

Iføl­ge avi­sen var kron­prin­se­par­ret ik­ke i Ken­sing­ton Pa­la­ce, da den tragi­ske hæn­del­se fandt sted, men det er usik­kert, om prins Har­ry, som og­så har en bo­lig i kom­plek­set, var hjem­me.

Po­li­ti­et me­ner ik­ke, at det var en pro­testak­tion, som fik man­den til at sæt­te ild til sig selv net­op for­an prins Wil­li­am og her­tu­gin­de Ka­tes bo­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.