Bas­se- cen­sur

BT - - KULTUR -

SKUFFESTRIBER Det sker, at Mort Wal­ker teg­ner stri­ber med kon­tro­ver­si­el­le em­ner for sin egen mor­skab, som al­drig bli­ver ud­gi­vet hjem­me i USA. De ’ en­der i en sort boks i ne­der­ste skuf­fe’, iføl­ge Wal­ker. Dis­se skit­ser er un­der­ti­den ble­vet of­fent­lig­gjort i Skan­di­navi­en, dog med en over­sæt­tel­se ne­de­nun­der.

Jens Fup spør­ger Smar­te, hvad han fo­re­tog sig i sit ci­vi­le liv. Den­ne sva­rer. ’ Solg­te brug­te bi­ler’. ’ Hvor?’, spør­ger Jens. ’ Over­for par­ke­rings­plad­sen, hvor jeg stjal dem,’ sva­rer Smar­te. I den ame­ri­kan­ske ver­sion blev det til ’ På ga­den over­for los­se­plad­sen.

I 1962 blev se­ri­en cen­su­re­ret i USA, for­di Wal­ker hav­de teg­net en kvin­de, hvor man kun­ne se hen­des nav­le. Det by­der man ik­ke ame­ri­kan­ske børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.