Kort om Pre­mi­er Hand­ball Le­ague

BT - - SPORTEN - Liga­en kan tid­ligst be­gyn­de i 2019.

Pre­mi­er Hand­ball Le­ague er skabt af en in­ve­ste­rings­fond, som vil for­sø­ge at sam­le klub­ber fra Eu­ro­pas stor­by­er i en pri­vat ’ pirat­liga’ uden om hånd­bold­for­bun­de­ne. Det er den, Jes­per ’ Ka­si’ Ni­el­sen har pla­ner om at væ­re en del af.

Hvis man op­ret­ter en liga uden om for­bun­de­ne, diskva­li­fi­ce­rer man og­så spil­ler­ne, som del­ta­ger i liga­en, fra at del­ta­ge i land­skam­pe.

Pre­mi­er Hand­ball Le­ague vil gø­re hånd­bol­dreg­ler­ne me­re simp­le, til­la­de tv- hjælp til dom­mer­ne og ind­fø­re et skud- ur med nedtæl­ling i hvert an­greb.

Som den eu­ro­pæ­i­ske klubhånd­bold fun­ge­rer i øje­blik­ket, spil­les der i ek­sem­pel­vis Dan­mark helt op til 56 kam­pe plus land­skam­pe med EM- og VM- slut­run­der samt kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­ger­ne til dis­se. Fle­re klub­ber har kla­get over det hår­de kamp­pro­gram, da det er dem, som be­ta­ler løn og der­med lø­ber ri­si­ko­en for over­be­last­nings­ska­der.

Pla­nen er, at der spil­les maks. 35 kam­pe fra fe­bru­ar til de­cem­ber i Pre­mi­er Hand­ball Le­ague.

Ja­nu­ar er der­med åben for, at spil­ler­ne kan del­ta­ge ved slut­run­der for lands­hold, hvis el­lers for­bun­de­ne vil til­la­de spil­ler­ne at del­ta­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.