Ør­ke­nen

BT - - SPORTEN -

ragh An­der­sen chan­cen i et stør­re Tour of Qa­tar, der slut­ter 12. fe­bruke al­le­re­de i et par af for­års­klas­si- en ind­går han og­så i over­vej­elVM i hold­løb se­ne­re på året. hvert fald med i brut­to­trupm det ser ud nu, for­tæl­ler Mor­ne­kou. Kragh An­der­sen har fo­re­lørakt med Gi­ant- Alpe­cin til og 7- sæ­so­nen. Ryt­ter­ne er godt klar over, at han kø­rer stærkt. Sø­ren har en rig­tig stor mo­tor, som hol­det nok skal kun­ne bru­ge til en hel mas­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.