2,63

BT - - SPORTEN -

FC Midtjyl­lands U19- hold har vist højt ni­veau igen­nem nu læn­ge­re. Man vandt blandt an­det » Tor­neo Bel­lin­zo­na « med en fi na­le­sejr over net­op At­le­ti­co Madrid, og i den hjem­li­ge liga var man og­så gan­ske su­veræ­ne in­den nytår. Det ta­ler til gæ­ster­nes for­del, at den span­ske U- tur­ne­ring kø­rer nu her, mens den dan­ske lig­ger stil­le, men al­li­ge­vel gi­ver det ik­ke me­get me­ning, at At­le­ti­co skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter. Gæ­ster­ne kom pri­mært vi­de­re på grund af en ret så nem ind­le­den­de pul­je, og det kan godt bli­ve en ret jævn­byr­dig kamp på MCH Are­na.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.