2,25

BT - - SPORTEN -

Hearts var søn­dag ude i lo­kal­brag i po­ka­len mod Hi­ber­ni­an, og ud­over det ko­ste­de man­ge kræft er, så blev man og­så ramt af ik­ke fær­re end tre ka­ran­tæ­ner til Igor Blan­co, Prin­ce Bu­a­ben og Bla­zej Au­gusty n, mens den vig­ti­ge for­sva­rer Alim Öz­turk måt­te ud­gå med en ska­de og hel­ler ik­ke når at bli­ve klar. Ross der­i­mod er i ab­so­lut stær­ke­ste op­stil­ling, og brug­te ik­ke man­ge kræft er på at slå ama­tø­rer­ne fra Lin­lit­h­gow ud, og før det vi­ste man høj klas­se ved at slå Cel­tic i liga cu­pen. Gan­ske in­ter­es­sant pris på en sejr til hjem­me­hol­det.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.