1,85

BT - - SPORTEN -

Bayern Mün­chen har ik­ke im­po­ne­ret i de før­ste kam­pe si­den nytår, og selv om hol­det selv­føl­ge­lig er klas­ser over Bo­chum, bli­ver det ik­ke nød­ven­dig­vis no­gen stor­sejr. Vi skal næ­sten et år til­ba­ge for at fi nde den se­ne­ste ude­kamp i Bun­des­liga­en, hvor Bayern har sco­ret me­re end tre gan­ge og som de spil­ler nu, kan Bo­chum godt by­de dem no­gen­lun­de mod­stand - de er trods alt et af de bed­re hold i 2. Bun­des­liga og vi­ste fak­tisk gan­ske pænt ni­veau i træ­nings­kam­pe­ne ved blandt an­det at slå Le­ver­ku­sen, M’glad­bach og Le­ver­ku­sen.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.