NU SLÅ IN­TE­GRA

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 11. FE­BRU­AR 2016 Be­skæft igel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen Han er re­ge­rin­gens ch­eff or­hand­ler, og har tid­li­ge­re væ­ret top­chef i Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning. Jørn Ne­er­gaard Lar­sen ken­der den kom­pli­ce­re­de lov­giv­ning på om­rå­det bed­re end de fl este. Han har ry for at væ­re en god for­hand­ler og ken­der fag­be­væ­gel­sens re­præ­sen­tan­ter gan­ske godt. In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg sid­der med en stor del af lov­giv­nin­gen og skal by­de ind med løs­nin­ger, der kan smi­dig­gø­re ind­sat­sen for bed­re in­te­gra­tion. KRAV: In­te­gra­tions­prak­tik­plad­ser til 17.000 fl ygt­nin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.