Vi er mest be­kym­re­de for it- kri­mi­na­li­tet

BT - - NYHEDER -

Det Kri­mi­nal­præ­ven­ti­ve Råd har un­der­søgt dan­sker­nes be­kym­ring, når det gæl­der for­skel­li­ge for­mer for kri­mi­na­li­tet.

Ge­ne­relt set er dan­sker­ne ik­ke tyn­get af be­kym­ring for at bli­ve ud­sat for kri­mi­na­li­tet. Flest er be­kym­re­de for it- kri­mi­na­li­tet, mens fær­re­st be­kym­rer sig om hæ­le­ri.

Dis­se for­mer for kri­mi­na­li­tet er dan­sker­ne tem­me­lig el­ler me­get be­kym­re­de for:

Hver fj er­de er be­kym­ret for it- kri­mi­na­li­tet.

Knap 15 pro­cent er be­kym­ret for ind­brud.

14 pro­cent er be­kym­ret for hjem­me­rø­ve­ri.

Knap 12 pro­cent er be­kym­ret for vold.

8 pro­cent er be­kym­ret for at bli­ve ud­sat for voldtægt.

Kun 3 pro­cent er be­kym­ret for hæ­le­ri.

Me­re end 70 pro­cent er slet ik­ke el­ler kun lidt be­kym­ret for ind­brud, hæ­le­ri, voldtægt, vold og hjem­me­rø­ve­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.