Flygt­nin­ge­cen­ter ud­sat for brand­for­søg

BT - - NYHEDER -

En bør­ne­ha­ve i Græ­sted, der er ble­vet om­byg­get til at hu­se flygt­nin­ge, er tirs­dag ble­vet ud­sat for for­søg på brandstif­tel­se.

Det op­ly­ser Gribs­kov Kom­mu­ne i en pres­se­med­del­el­se.

Kom­mu­nen op­ly­ser, at hæn­del­sen er ble­vet an­meldt til Nord­s­jæl­lands Po­li­ti.

» Vo­res umid­del­ba­re op­fat­tel­se af om­stæn­dig­he­der­ne ved brand­for­sø­get er, at det lig­ger ud over, hvad man kan be­teg­ne som al­min­de­li­ge dren­ge­stre­ger, « si­ger di­rek­tør Astrid Dam­gaard Ravns­bæk fra Gribs­kov Kom­mu­ne i pres­se­med­del­el­sen.

Der var in­gen per­so­ner til ste­de i byg­nin­gen, da den end­nu ik­ke er ta­get i brug til at hu­se flygt­nin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.