Hund red­det ef­ter fi­re da­ge un­der ru­i­ner

BT - - NYHEDER -

Godt fi­re da­ge ef­ter det vold­som­me jord­s­kælv i Taiwan er det lyk­ke­des red­nings­folk at fin­de en hund i mur­brok­ker­ne – end­da i god be­hold. Hund­en, som hed­der Le Le, var na­tur­lig­vis bå­de chokeret og stres­set ef­ter at væ­re ble­vet fun­det af red­nings­fol­ke­ne. Men ef­ter om­stæn­dig­he­der­ne har den det godt.

En sø­ster og ku­si­ne til hund­ens ejer kom hur­tigt til fin­de­ste­det, og de blev her­ef­ter gen­for­e­net med hund­en til stor glæ­de.

Le Les ejer er en 50- årig kvin­de, der lig­ger på ho­spi­ta­let ef­ter jord­s­kæl­vet, og hun kan nu se frem til og­så at bli­ve gen­for­e­net med sin hund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.