Nej, ter­r­or­love­ne er ik­ke for­ha­ste­de

BT - - DEBAT -

TRI­NE BRAM­SEN

det af­gø­ren­de, at vi stop­per ter­r­o­ri­ster­ne, in­den de lyk­kes med de­res ond­s­in­de­de hen­sig­ter. Vi skal væ­re li­ge i hæ­le­ne på – og helst fl ere skridt for­an – de ek­stre­mi­sti­ske grup­pe­rin­ger, der vil ska­de vo­res de­mo­kra­ti. Med­min­dre al­le ek­stre­mi­ster for­svin­der i mor­gen, vil der i frem­ti­den kom­me nye til­tag. Alt an­det vil væ­re et po­li­tisk svigt.

FOR MIG ER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.