Me­die: Nord­korea hen­ret­ter hær­chef

BT - - NYHEDER -

Nord­korea har hen­ret­tet lan­dets hær­chef Ri Yong Gil( fo­to), skrev det syd­kore­an­ske nyheds­bu­reau Yon­hap ons­dag. Hvis det er sandt, er det den se­ne­ste af en læn­ge­re ræk­ke hen­ret­tel­ser un­der lan­dets un­ge le­der Kim Jongun. Nyhe­den kom­mer kort tid ef­ter, at det iso­le­re­de land af­fy­re­de en lang­di­stan­cera­ket, og en må­ned ef­ter at Nord­korea blev in­ter­na­tio­nalt for­dømt for at ha­ve gen­nem­ført sin fjer­de atom­prø­ve­s­præng­ning.

Det er en kil­de tæt på det nord­kore­an­ske sty­re, der for­tæl­ler nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at Ri er ble­vet hen­ret­tet - an­gi­ve­ligt for kor­rup­tion og kon­spira­tion mod lan­dets sty­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.