37 ton skidt­fisk luk­ke­de vej

BT - - NYHEDER -

LUGT Po­li­ti og brand­væ­sen blev nat­ten til ons­dag sendt ud til en stin­ken­de af­fæ­re, da en last­bil med 37 ton skidt­fisk væl­te­de på Holste­brovej, cir­ka 20 ki­lo­me­ter vest for Vi­borg. » Fi­ske­ne lig­ger i et lag på 25 cen­ti­me­ter og er bredt ud over en stræk­ning på 25 me­ter, « for­tal­te An­ders Ole­sen, vagt­chef hos Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti, i går mor­ges til Ritzau.

Po­li­ti og brand­væs­net ar­bej­de­de da­gen igen­nem med at fjer­ne de man­ge fisk, der er af ar­ten to­bis.

Uhel­det ske­te mel­lem Daug­b­jerg og Sjørup klok­ken 01.22, da en last­bil med de man­ge ton skidt­fisk i en svag kur­ve væl­te­de om på si­den i ra­bat­ten, og det fik fi­ske­ne til at væl­te ud.

Ef­ter ulyk­ken spær­re­de po­li­ti­et to ki­lo­me­ter af vej­en for at fjer­ne fi­ske­ne og sp­u­le vej­en ren igen, for­tal­te vagt­che­fen, der i øv­rigt glæ­de­de sig over, at de man­ge fisk ik­ke lan­de­de på vej­en en varm som­mer­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.