Bond- stu­di­er over­ve­jer salg

BT - - NYHEDER -

Eu­ro­pas stør­ste film­pro­duk­tions­sel­skab, Pi­newood, over­ve­jer, om ti­den er ved at væ­re in­de til et salg, skri­ver Reu­ters og dpa. I en med­del­el­se til bør­sen i Lon­don hed­der det, at Pi­newood har bedt in­ve­ste­rings­ban­ken Ro­t­hs­child om at fo­re­ta­ge en gen­nem­gang af Pi­newood for at se, om der er idé i et salg. Bå­de den se­ne­ste James Bond- film og den se­ne­ste Star Wars- film er op­ta­get i Pi­newood Stu­dios.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.