MALL­ORCA - MED HELPENSION OG SPÆN­DEN­DE UDFLUGTSPAKKE

Kr. 5.295,-

BT - - TV - LIDTMe­re

Med det­te fan­ta­sti­ske til­bud får du op­hold på læk­kert, 4* ho­tel med helpension in­klu­si­ve vin til frokost og af­tens­mad samt tre ud­flug­ter. Vi bor på flot ho­tel på Mall­orcas syd­ve­st­kyst. I rej­sen ind­går der he­le 3 spæn­den­de halv­dags­ud­flug­ter. Vi skal b la. be­sø­ge den idyl­li­ske bjerg­by Val­l­de­mos­sa, på ud­flugt til de hyg­ge­li­ge by­er Sol­ler og Pu­er­to de Sol­ler samt na­tur­lig­vis Pal­ma de Mall­orca. Vi har dansk rej­se­le­der med un­der he­le op­hol­det. Det­te er rej­sen der by­der på det bed­ste af Mall­orca. Pris pr. per­son i delt dob­belt­væ­rel­se. Med helpension in­klu­si­ve vin til frokost og af­tens­mad og 3 ud­flug­ter Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på lidtme­re. dk/ pal­ma el­ler kon­takt Best Tra­vel på tlf.: 70 20 98 99. Husk at op­ly­se an­non­ce­ko­den for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.